Untitled Document
อบจ.สกลนครโรงเรียนภูดินแดงวิทยา
ค้นหา
 
 
   
โรงเรียนภูดินแดงวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
 
   
  Demo 2

รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4

รายการท้องถิ่นแหลมทอง

โครงการ สสส.

งานมหกรรม มูนมังอีสาน

ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 10

 
  Untitled Document
       ข่าว ภด.

 

ประกาศ ให้นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.4 ห้องนักเรียนต้นแบบ มาเข้าสอบคัดเลือก ทุกคน ในวันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

 

       วีดีโอ
 
Untitled Document
สายตรงผู้บริหาร
 
คณะครูและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
 
หน้าเว็บสำหรับ...
ครูและบุคลากร
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ศิษย์เก่า
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
       
  Untitled Document
© Copyright 2015 - 2016 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
มือถือ 087-4416783   โทรศัพท์/โทรสาร 042-704943
ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ