[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
www.pdd.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
***เปิดรับสมัครนักเรียนต้นแบบวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 🚨กำหนดการรับสมัคร 🎉 ✅ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ✅ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ✅ สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ✨ สอบออนไลน์ ( ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ) 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน 13.00-15.00 น. สอบสัมภาษณ์ ✅ ประกาศผลสอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ✅ การรายงานตัว /มอบตัว วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 09.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุมฟ็อกเทลโรงเรียนภูดินแดงวิทยา
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 18 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

  
ประวัติโรงเรียน  
 

โรงเรียนภูดินแดงวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2528  เมื่อแรกเริ่มมีนักเรียนจำนวน  65  คน  โดยมีว่าที่  ร.ต.ชัยเดช  บุญรักษา  อาจารย์ 2 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  เป็นผู้ดูแลนักเรียน  จนถึงวันที่  23  พฤษภาคม  2528  กรมสามัญศึกษา  ได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูจำนวน  5  ราย  ให้มาปฏิบัติหน้าที่สอน  และมีคำสั่งให้นายบัญชา  เจริญชัย  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนภูดินแดงวิทยา  เป็นคนแรก
ปี พ.ศ. 2528  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง  อาคารเรียน  แบบ ชค. 104  จำนวน  1  หลัง  ห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ 6 ที่ จำนวน 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน  แบบ  108 ล  จำนวน  1  หลัง
ปี พ.ศ. 2535  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  108 ล  จำนวน  1  หลัง  และในเดือนตุลาคม  2535  กรมสามัญศึกษา  มีคำสั่งให้นายบัญชา  เจริญชัย  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร  และแต่งตั้งให้นายสักย์   คุณประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุติยารามพิทยากร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. 2540  กรมสามัญศึกษา  มีคำสั่งให้นายสักย์   คุณประเสริฐ  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ดงมะไฟวิทยา  และแต่งตั้งให้นายสวัสดิ์   จัดสนาม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  จังหวัดร้อนเอ็ด  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และในปีนี้เอง  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2542  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  424  ล
ปี พ.ศ. 2543  กรมสามัญศึกษา  มีคำสั่งให้นายสวัสดิ์   จัดสนาม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์  จังหวัดร้อยเอ็ด  และแต่งตั้งให้  นางชนิสรา  ดวงบุบผา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  จังหวัดมหาสารคาม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. 2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม  แบบ  100/27
ปี พ.ศ. 2546  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้นางชนิสรา   ดวงบุบผา  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  จังหวัดมหาสารคาม  และแต่งตั้งให้  นายสมัยสุข    สุจริต  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา  จังหวัดสกลนคร  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2547  หลังจากการยุบกรมสามัญศึกษา   และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  175  เขต  ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  โรงเรียนภูดินแดงวิทยาจึงได้เปลี่ยนมาสังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2549  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   ได้ยื่นประเมินเพื่อขอรับโอนโรงเรียนภูดินแดงวิทยาให้เข้าไปสังกัด  ตามภารกิจการถ่ายการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งผ่านการประเมินและโรงเรียนภูดินแดงวิทยาเป็นโรงเรียนในบัญชี  2  ที่ตั้งถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2550  นายสมัยสุข   สุจริต   ผู้อำนวยการโรงเรียน  เกษียณอายุราชการ  ตำแหน่งผู้อำนวยการว่างลง   นายนภาดล   วิภาวิน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รักษาราชการแทน  และในวันที่  30  ตุลาคม  2550  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีหนังสือที่  ศธ  04144/3413  ลงวันที่  30  ตุลาคม  2550  เรื่อง  การถ่ายโอนสถานศึกษาบัญชี  2  ปีการศึกษา  2549  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ถ่ายโอนโรงเรียนภูดินแดงวิทยาไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  โดยให้มอบทรัพย์สินและภารกิจการจัดการศึกษาให้เสร็จภายในวันที่  2  พฤศจิกายน  2550
ปัจจุบัน  โรงเรียนภูดินแดงวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  มีข้าราชการครูรวมทั้งหมด  33 คน  ผู้ช่วยครู  4 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน               ครูต่างประเทศ 4 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน นักการภารโรง 5 คน แม่บ้าน 2 คน มีนางสาวโสภา ทวีพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา