[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
www.pdd.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
***ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จากสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟอกซ์เทลและห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพัชรี จอมแก้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางพัชนี ใบธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแนะแนว
Click ดูประวัติ
นายอมรศักดิ์ กุลอัก
ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลักสูตรสถานศึกษาและ PLC
Click ดูประวัติ
นางภิลัยลักษณ์ อาจศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นายธนากร ม่วงนาครอง
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแนะแนว
Click ดูประวัติ
นางสาวอุบล ไชยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
งานวัดผล ม.ปลาย
Click ดูประวัติ
นางเพ็ญวิภา สรรคชา
ครูชำนาญการพิเศษ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายภูดิศ อ่อนจงไกร
ครูชำนาญการ
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นางขวัญใจ เครือบุตรดี
ครูชำนาญการ
งานพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นางรัตนา ศรีสว่าง
ครูชำนาญการ
งานพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นายอนุพล แสงพิศาล
ครู
งานพัฒนากิจกรรมผู้เรียน/ทุน อบจ.
Click ดูประวัติ
นางสุภาพร นิลนิตย์
ครูชำนาญการ
งานวัดผล ม.ต้น
Click ดูประวัติ
นางสาวกนกวรรณ ทุมสะกะ
ครูชำนาญการ
งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน ม.ต้น
Click ดูประวัติ
นางสาวอังคณา แสงภา
ครู
งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน ม.ปลาย
Click ดูประวัติ
นางมณีพร แสงพิศาล
ครูชำนาญการ
งานนิเทศการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวอนุธิดา บุษบิน
ผู้ช่วยครู
การจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติด้านวิชาการของโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายพงษ์ศักดิ์ อ่อนสุระทุม
ครูชำนาญการ
งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มบริหารงานกิจการหอพัก