[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
www.pdd.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ เข้าสู่รั้ว ฟ้า - แดง ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ปีการศึกษา 2564
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต.คุณาธิป ชาญนรา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางแก่นจันทร์ กางทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
งานระบบควบคุมภายใน
Click ดูประวัติ
นางสาวธิติยา สิมสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานสวัสดิการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอุไรวรรณ ปิ่นสุพรรณ
ครูชำนาญการ
งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางนิศาชล บำรุงภักดี
ครู
งานแผนงานและงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางสาวจิรวรรณ ทองไสย
ครู
งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผล
Click ดูประวัติ
นางสาวสรญา ศรีใส
ครูผู้ช่วย
งานทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์
Click ดูประวัติ
นายศุภชัย ทวีพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
งานธุรการ / ส่งหนังสือ
Click ดูประวัติ
นางสาวจันสุดา พันธะสา
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยงานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางกุลกนก จั้นวันดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
งานสารสนเทศ/ประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางกมลพร หาญมนตรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยงานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรินทร์ เจริญดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
งานทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์
Click ดูประวัติ
นางสาวชิวราพร อัคจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
งานการบัญชีและตรวจสอบบัญชี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มบริหารงานกิจการหอพัก