[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
www.pdd.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
***ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จากสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟอกซ์เทลและห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางสาวอุไรวรรณ ปิ่นสุพรรณ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางแก่นจันทร์ กางทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
งานระบบควบคุมภายใน
Click ดูประวัติ
นางนิศาชล บำรุงภักดี
ครูชำนาญการ
งานแผนงานและงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางสาวจิรวรรณ ทองไสย
ครู
งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผล
Click ดูประวัติ
นางสาวสรญา ศรีใส
ครู
งานทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์
Click ดูประวัติ
นางสาวปวีณา ประพาพันธ์
ครู
งานแผนงานและงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นายศุภชัย ทวีพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
งานธุรการ / ส่งหนังสือ
Click ดูประวัติ
นางสาวจันสุดา พันธะสา
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยงานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางกุลกนก จั้นวันดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
งานสารสนเทศ/ประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางกมลพร หาญมนตรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยงานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวชิวราพร อัคจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
งานการบัญชีและตรวจสอบบัญชี
Click ดูประวัติ
นางสาวชิวราพร อัคจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มบริหารงานกิจการหอพัก