[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
www.pdd.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
***เปิดรับสมัครนักเรียนต้นแบบวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 🚨กำหนดการรับสมัคร 🎉 ✅ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ✅ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ✅ สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ✨ สอบออนไลน์ ( ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ) 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน 13.00-15.00 น. สอบสัมภาษณ์ ✅ ประกาศผลสอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ✅ การรายงานตัว /มอบตัว วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 09.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุมฟ็อกเทลโรงเรียนภูดินแดงวิทยา
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 18 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : โครงงาน : น้ำส้มควันไม้ไบโอชาร์ภูดินถิ่นพอเพียง

เจ้าของผลงาน : เด็กชายธัญพงศ์ หวะสุวรรณ์ เด็กหญิงศิริวรรณ เงินลาง เด็กหญิงเสาวณีย์ วงค์ละคร

เข้าชม : 0    จำนวนการดาวน์โหลด : 54 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

โครงงาน :  น้ำส้มควันไม้ไบโอชาร์ภูดินถิ่นพอเพียง 
ผู้ทำโครงงาน :     เด็กชายธัญพงศ์  หวะสุวรรณ์
                      เด็กหญิงศิริวรรณ  เงินลาง
                      เด็กหญิงเสาวณีย์  วงค์ละคร
 
บทคัดย่อ
 
        การดำเนินโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑)  ศึกษากระบวนการเผาถ่านชีวมวล  เพื่อให้ได้น้ำควันไม้ที่มีประสิทธิภาพ  2)  ศึกษาวิธีการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้ไบโอชาร์  3) เป็นแนวทางการประกอบอาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  คือ  นักเรียนต้นแบบวิชาการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ชุมชน ครู  บุคลากร   และผู้ปกครองนักเรียน  ตำบลหนองสนม ตำบลขัวก่าย  และตำบลนาซอ จำนวน 50 คน  ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจโครงงานอาชีพ “น้ำส้มควันไม้ไบโอชาร์ภูดินถิ่นพอเพียง”  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
        ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้
        ๑.  การดำเนินโครงงาน เรื่อง น้ำส้มควันไม้ไบโอชาร์ภูดินถิ่นพอเพียง  ได้น้ำส้มควันไม้แล้วนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปน้ำส้มควันไม้ไบโอชาร์ภูดินถิ่นพอเพียง
        ๒.  การประเมินความพึงพอใจโครงงาน เรื่อง  น้ำส้มควันไม้ไบโอชาร์ภูดินถิ่นพอเพียง   ของประชากรในเขตพื้นที่บริการ  ๓  ตำบล ได้แก่  ตำบลหนองสนม ตำบลขัวก่าย ละตำบลนาซอ  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  มีความพึงพอใจระดับมาก มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๘ ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      โครงงาน : น้ำส้มควันไม้ไบโอชาร์ภูดินถิ่นพอเพียง
      โครงงาน: “3 อ.สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ”