[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
www.pdd.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
***วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวโสภา ทวีพันธ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นางศรินทร์ธร วรชิณ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สิบตำรวจโทชัยวัฒน์ สอนสมนึก รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ คณะครูบุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับและตอบคำถามในการประเมินความคุ้มค่าและประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรมจากงบประมาณประจำปี 2565 จากผศ.ดร.ปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และทีมงาน พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ พงษ์พันธ์ หน.ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล และคณะทำงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Administrator ! login

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

 PST By : Mr.Puthisan Suwannarong
PST Thailandza