[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
www.pdd.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
***เปิดรับสมัครนักเรียนต้นแบบวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 🚨กำหนดการรับสมัคร 🎉 ✅ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ✅ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ✅ สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ✨ สอบออนไลน์ ( ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ) 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน 13.00-15.00 น. สอบสัมภาษณ์ ✅ ประกาศผลสอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ✅ การรายงานตัว /มอบตัว วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 09.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุมฟ็อกเทลโรงเรียนภูดินแดงวิทยา
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 18 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียน รายวิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางมณีพร แสงพิศาล

เข้าชม : 0    จำนวนการดาวน์โหลด : 141 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมประกอบการเรียน รายวิชานาฏศิลป์ เรื่อง รำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80  2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมประกอบการเรียน รายวิชานาฏศิลป์ เรื่อง รำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมประกอบการเรียน รายวิชานาฏศิลป์ เรื่อง รำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 27 คน ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ และแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม  ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมประกอบการเรียน รายวิชานาฏศิลป์ เรื่อง รำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 89.40/84.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ เรื่อง รำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด
ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนรายวิชานาฏศิลป์ได้  ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้  เพราะชุดกิจกรรมที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นนี้  นอกจากจะใช้เป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นเอกสารหลักแล้ว  ผู้เรียนยังสามารถนำไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งที่บ้านหรือนอกเวลาเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนและครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
      การพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง การแยกสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีผ้าย้อมคราม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียน รายวิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนชุดระบบร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2