ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนต้นแบบ รอบที่ 1
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อบจ.สกลนคร
ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนต้นแบบ รอบที่ 2
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อบจ.สกลนคร
ประจำปีการศึกษา 2562