ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอนุธิดา บุษบิน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยครู
หน้าที่หลัก :การจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติด้านวิชาการของโรงเรียน
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : การจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติด้านวิชาการของโรงเรียน