ชื่อ - นามสกุล :นางไพรินทร์ หวะสุวรรณ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานกิจการหอพัก
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก