ชื่อ - นามสกุล :นายพิรพัฒน์ จิตจง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานระเบียบวินัยการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงานระเบียบวินัยการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน