ชื่อ - นามสกุล :นางศิรินภา ข่วงทิพย์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานการขอเลื่อนตำแหน่งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ
ที่อยู่ :99 หมู่ 14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ