ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนออนไลน์

 

1. เลือกเมนู การรับสมัคร สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-10 ก.พ. 2562 และ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-21 ก.พ. 2562
2. พิมพ์ใบสมัคร ที่เมนู พิมพ์ใบสมัคร
3. ให้นำใบสมัคร และหลักฐานการสมัครทั้งหมด มายื่นให้กรรมการคุมสอบ ในวันที่สอบคัดเลือก ตามวันและเวลาที่ประกาศ
4. หากต้องการพิมพ์ใบสมัครย้อนหลัง ให้เลือกที่เมนู การรับสมัคร และเลือกเมนู ค้นหาและพิมพ์ใบสมัคร